Gå til hovedindhold
Artikler

Miljøundersøgelser

I henhold til national og international lovgivning er Femern Bælt-projektets virkninger på miljøet blevet vurderet.

29. apr. 2019

Indhold

    Der er foretaget en vurdering af projektets konsekvenser for mennesker, dyr, planter, jord, vand, luft, klima, landskab og kulturarv samt samspillet mellem disse for, at den faste forbindelse over Femern Bælt kan godkendes af de danske og tyske myndigheder.

    Femern A/S har udarbejdet VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

    I VVM-undersøgelsen kortlægger man alle miljøforhold og vurderer, hvordan eventuelle negative påvirkninger af miljøet kan begrænses mest muligt. Hvis miljøet påvirkes væsentligt, undersøger man forskellige alternativer og sammenligner påvirkningerne. Den faste forbindelse over Femern Bælt er designet og vil blive anlagt og drevet på en sådan måde, at negative virkninger på miljø og mennesker bliver færrest mulige.

    VVM-redegørelsen for projektet blev offentliggjort den 28. juni 2013, hvorefter den var i høring i Danmark. I Tyskland blev materialet sendt i høring fordelt på to VVM-lignende rapporter, og til Østersøregionens høringsproces bliver der udsendt en særlig rapport med fokus på grænseoverskridende påvirkninger.

    VVM-redegørelsen med tilhørende høringsnotat indgik i grundlaget for forslag til anlægslov.