Gå til hovedindhold
Artikler

Bredere økonomiske effekter

Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske effekter, der ligger ud over de direkte effekter for brugerne. Bortset fra effekter på arbejdsudbuddet medregnes bredere økonomiske effekter på nuværende tidspunkt ikke i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet i Danmark.

10. feb. 2022

Indhold

  Der findes tre overordnede bredere økonomiske effekter:

  Effekter på vare og servicemarkederne

  Manglende fuldkommen konkurrence på vare- og servicemarkederne betyder, at prisen på varerne er højere end de marginale produktionsomkostninger. Dermed undervurderes værdien af de gevinster, som virksomhederne opnår ved et forbedret transportsystem.

  Effekter på arbejdsmarkedet

  Transportomkostninger skaber ligesom indkomstskat forvridninger på arbejdsudbuddet, da aktiviteten i samfundet bliver mindre, end i en situation uden transportomkostninger. Reducerede transportomkostninger kan mindske forvridningstabet, hvilket kan betragtes som en ekstra samfundsøkonomisk gevinst.

  Effekter ved agglomeration

  Begrebet agglomeration refererer til koncentrationen af økonomisk aktivitet i et område. Når virksomheder og arbejdskraft er lokaliseret i nærheden af hinanden opstår der produktivitetsgevinster for virksomheder af 1) at være tæt på andre virksomheder og 2) at være del af et stort arbejdsmarked. Forbedringer af transportsystemet kan skabe yderligere agglomerationseffekter, enten ved at påvirke de effektive afstande i form af lavere transportomkostninger eller ved at påvirke den fysiske lokalisering af virksomheder. Effekter ved agglomeration vurderes på baggrund af engelske infrastrukturprojekter at udgøre den klart største del af de bredere økonomiske effekter.

  På nuværende tidspunkt er effekterne på arbejdsmarkedet inkluderet i den samfundsøkonomiske metode. Dette er sket på baggrund af en metode foreslået af DTU. Arbejdsudbudseffekter indgår på den måde, at reducerede rejseomkostninger fører til en begrænsning i de forvridningsomkostninger, der forekommer som følge af generel beskatning i samfundet (1).

   

  (1) Ninette Pilegaard, Mogens Fosgerau 2015, ”arbejdsudbudseffekter på transportområdet”.