Gå til hovedindhold

Samfundet tjener 8,39 kr., hver gang du cykler én km i stedet for at tage bilen

Hver gang en dansker hopper på cyklen frem for at tage bilen, er det godt for både den enkelte og for samfundsøkonomien. Selvom effekten er lavere ved elcyklen, er der stadig en solid samfundsgevinst at hente.

14. nov. 2023

Foto: Vejdirektoratet

Indhold

    Tramp i pedalerne på cykelstien forbedrer cyklisters muligheder for at undgå eksempelvis livstilssygdomme. Det er ikke nogen hemmelighed, at motion er godt for vores sundhed, men nyeste tal viser, at den samfundsmæssige gevinst ved at erstatte en km i bil med en km på cykel er på 8,39 kroner. For elcykler er beløbet 5,36 kr. per km. Samtidig har elcyklerne den fordel, at den ekstra medvind på cykelstien kan give flere mod på at bruge cyklen på lidt længere afstande.

    Fysisk aktive mennesker har mindre risiko for eksempelvis at få type 2 diabetes. Risikoen for at blive ramt af type 2 diabetes er 45 procent højere for inaktive mennesker, end hvis man er tilstrækkelig fysisk aktiv. En forbedring af sundheden vil derfor ikke alene gavne den enkelte, som har en mindre risiko for at blive syg, men samfundet som helhed bliver også rigere, da omkostninger til sundhedsvæsnet reduceres. 

    De opdaterede beregninger for sundhedsgevinsten ved cyklisme indgår i de Transportøkonomiske Enhedspriser, som er en række forudsætninger til brug for samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter. Enhedspriserne inkluderer blandt andet forventet udvikling i priser, BNP, befolkningstal og kørselsomkostninger og meget mere.

    De opdaterede beregninger er udarbejdet af Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Opdateringen viser, at sundhedsgevinsten ved cykling på almindelig cykel er højere både for den enkelte cyklist og for samfundet generelt end de gamle beregninger.

    Overordnet giver elcykler en mindre gevinst for samfundet generelt sammenlignet med almindelige cykler. Det skyldes en mindre sundhedsgevinst og større uheldsrisiko pr. kørt km på elcykel sammenlignet med almindelig cykel.