Togkontrakter

Transportministeriet har til opgave at forestå opfølgning på kontrakter vedr. togdrift.

S-tog på skinnerne

08. oktober 2021

Transportministeriet følger op på kontrakten med Arriva om at udføre passagertrafik i Midt- og Vestjylland, der har været i udbud og som løber frem til og med 2018 (2020).

Derudover følger Transportministeriet op på den forhandlede kontrakt med DSB, der løber frem til og med 2024.