Togtrafikken mellem Køge og Roskilde

Der blev den 19. marts 2018 indgået aftale mellem Transportministeriet og Region Sjælland om, at trafikkøberansvaret for strækningen mellem Køge og Roskilde overdrages til Region Sjælland.

Foto af passagerer på vej ind i et tog
Foto: Lokaltog

08. oktober 2021

Med aftalen overdrages Region Sjælland trafikkøberansvaret for strækningen mellem Køge og Roskilde.

Dette indebærer, at det er Region Sjælland, der sørger for udførelsen af togdriften gennem eget lokalt togselskab eller ved indkøb hos andre operatører. Det er efter planen Lokaltog, der skal være operatør på strækningen.

Overdragelsen fandt sted i december 2020. Aftalen evalueres efter 10 år med udgangspunkt i parternes hensigt om at gøre aftalen permanent.

Regionen modtager ifølge aftalen årligt et tilskud på kr. 26 mio (2016 tal).