Gå til hovedindhold
Artikler

Vejpakken

I maj 2017 fremsatte Europa-Kommissionen en række forslag i den første Vejpakke. Vejpakken indeholder forslag til ændring af en række centrale regelsæt på vejtransportområdet. Formålet med forslagene i Vejpakken er at skabe klare regler, sikre lige konkurrencevilkår i vejtransportsektoren, fremme effektiv håndhævelse og forbedre de sociale forhold for chauffører.

08. okt. 2019
En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  I maj 2017 fremsatte Europa-Kommissionen en række forslag i den første Vejpakke. Vejpakken indeholder forslag til ændring af en række centrale regelsæt på vejtransportområdet: Forordning om adgang til markedet for godskørsel (”Cabotageforordningen”), forordningen om adgangen til erhvervet, køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen, kontroldirektivet samt et nyt forslag til særlige regler om udstationering i vejtransportsektoren.

  Du kan læse Kommissionens forslag til den første Vejpakke nedenfor.

  Derudover indeholdt anden del af Vejpakken, som blev fremsat i november 2017, et forslag til ændring af direktivet om kombineret transport og ændring af busforordningen.

  Forslaget til ændring af direktivet om kombineret transport er i vidt omfang blevet forhandlet i Rådet sammen med første del af Vejpakken, mens forslaget til ændring af busforordningen ikke har været genstand for forhandlinger i Rådet.

  Kommissionens forslag til den anden Vejpakke kan læses via linket nedenfor.

  Formålet med forslagene i Vejpakken er at skabe klare regler, sikre lige konkurrencevilkår i vejtransportsektoren, fremme effektiv håndhævelse og forbedre de sociale forhold for chauffører.

  Forhandlingerne om Vejpakken har været langstrakte og præget af store modsætningsforhold. Både mellem medlemsstaterne i Rådet og i Europa-Parlamentet. Danmark er medlem af den såkaldte Vejtransportalliance, der samarbejder i forbindelse med forhandlingerne.

  Den 3. december 2018 blev der vedtaget en generel indstilling i Rådet på forslagene i Vejpakken (inklusive forslaget om kombineret transport, men eksklusiv busforordningen).

  For Vejpakkens endelige vedtagelse udestår trilog-forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet.