Ny anlægsbudgettering

I 2007 blev det besluttet at indføre nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter på Transportministeriets område. Disse principper har også betydning for økonomi- og risikostyringen af projekter omfattet af de nye principper.

Foto af gravearbejde
Foto: Femern A/S

02. marts 2021

Beslutningen fremgår af Akt 16 af 24. oktober 2006. Den og resten af de relevante dokumenter er vedhæftet nederst på denne side.

De nye budgetteringsprincipper er blevet uddybet i et hovednotat for ny anlægsbudgettering. Notatet beskriver, hvorledes principperne anvendes på Transportministeriets område. Notatet gælder altså både for vej- og baneprojekter. Notatet opdateres løbende ift. indhøstede erfaringer.

Et centralt element i ny anlægsbudgettering er gennemførelsen af en ekstern kvalitetssikring af anlægsmyndighedens beslutningsoplæg. Den eksterne kvalitetssikring udføres af en ekstern rådgiver, der ansættes af Transportministeriets departement.

Der er udarbejdet et terms of reference for ekstern kvalitetssikring, der udgør grundstrukturen i kontrakten mellem den eksterne rådgiver og Transportministeriets departementet.

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant materiale.

Læs også

pdf

Akt 16 af 24. oktober 2006

0,13 MB Download
pdf

Ny anlægsbudgettering - hovednotat dec. 2017

0,53 MB Download
pdf

Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

0,1 MB Download
pdf

Terms of reference for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2

0,12 MB Download