Gå til hovedindhold

FFL 2016: Statslige tilskud til faste forbindelser udfases

Staten har hidtil givet et tilskud til jernbanen på de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. På grund af forbedret økonomi i forbindelserne lægger regeringen nu op til at afvikle det statslige jernbanetilskud på Storebælt og Øresund.

Indhold

  I forbindelse med finanslovforslaget for 2016 har regeringen foretaget budgetanalyser af økonomien for de to faste forbindelser over Storebælt og Øresund. De analyser viser, at de to forbindelser er ved at være klar til at stå på egne ben og blive betalt fuldt ud af brugerne – også for jernbanens vedkommende. Trafikudviklingen er positiv, og renten er lavere end de 3 procent, der er forudsat i prognoserne for begge forbindelser.

  Hidtil har staten ydet et tilskud til jernbanen på både Storebælts- og Øresundsforbindelsen.

  I forhold til Storebælt har staten i alt, fra forbindelsen åbnede i 1997, givet et tilskud på over 5 mia. kroner, og i 2015 var tilskuddet på ca. 230 millioner kroner. Økonomien i forbindelsen er nu så god, at regeringen kan afvikle det statslige tilskud på finansloven for 2016.

  - På grund af den gode og robuste økonomi i Storebæltsforbindelsen kan vi afvikle statstilskuddet til jernbanen uden at forhøje brotaksterne, hverken for tog eller for biler. Trafikken stiger fortsat på Storebælt, og renterne er stadig lave.

  - Samtidig sænker vi prisen på et pendlerkort til 3000 kr. pr. måned og øger det særlige skattefradrag for pendlere på Storebælt fra 90 kr. til 110 kr. pr. tur. Dermed holder regeringen sit løfte til storebæltspendlerne, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

  I forhold til Øresundsforbindelsen lægger regeringen op til, at statstilskuddet til jernbanen på ca. 220 millioner kroner om året bliver afviklet gradvist frem mod 2024, startende med en reduktion i tilskuddet i 2016 på 16,6 millioner kroner. 

  - Det går den rigtige vej med økonomien i Øresundsforbindelsen. Trafikudviklingen er kommet ud af lavkonjunkturen, og der er derfor råderum til gradvist at afvikle det statslige jernbanetilskud, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

  Taksterne for togpassagerer og bilister på Øresundsforbindelsen ændres ikke. Til gengæld øges den resterende tilbagebetalingstid i A/S Øresund med cirka syv år. 

  På Storebæltsforbindelsen vil tilbagebetalingstiden blive forøget med ca. halvandet år som følge af, at statstilskuddet afvikles, og pendlerprisen sænkes.