Fokus på fair løn- og arbejdsforhold i luftfartsbranchen og transportbranchen

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt lagde over for transportkommissær Violeta Bulc vægt på vigtigheden af at prioritere fair løn- og arbejdsforhold i luftfarts- og transportbranchen under et møde fredag den 9. september.

09. september 2016

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt tog fredag den 9. september imod transportkommissær Violeta Bulc til et møde i Transport- og Bygningsministeriet. 

Her drøftede de blandt andet sociale forhold og fair konkurrence på luftfarts- og vejtransportområdet, samt udviklingen af den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Både transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt og transportkommissær Violeta Bulc udtrykte deres fulde opbakning til Femern Bælt-projektet, og transportkommissæren understregede, at projektet har meget høj prioritet for EU.

Ministeren og kommissæren drøftede projektets status, herunder indgåelsen af betingede kontrakter og den tyske myndighedsgodkendelsesproces. Der var enighed om, at det er vigtigt at arbejde for, at den tildelte EU-støtte bliver udnyttet.

Hans Christian Schmidt understregede vigtigheden af, at ansatte i luftfartsbranchen og i vejsektoren på tværs af landegrænserne i EU sikres ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. 

- Udfordringerne med regelshopping i luftfarten og ulovlig cabotagekørsel på vejtransportområdet kan kun håndteres ved hjælp af fælles løsninger på EU-plan. Derfor glæder det mig, at transportkommisæren og jeg fik snakket mere om Kommissionens fremadrettede initiativer, og det var mit indtryk, at kommissæren var lydhør over for de danske synspunkter, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

Ifølge ministeren er det vigtigt at mindske EU-luftfartsselskabernes mulighed for lovligt at udnytte ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår, selskabsopbygninger og forretningsforhold på baggrund af forskelle mellem landenes love og regler i jagten på de absolut billigste ansættelsesvilkår.

Kommissionen forventes i den kommende tid at præsentere en række initiativer på vejtransportområdet i sin såkaldte vejpakke. I drøftelsen med transportkommissær Violeta Bulc fremhævede Hans Christian Schmidt vigtigheden af at finde fælles europæiske løsninger på de udfordringer med unfair konkurrence, som vejtransportsektoren står overfor.

- Hvis udfordringerne på vejtransportområdet ikke løses på EU-plan, vil vi se flere og flere lande indføre nationale særregler, som hindrer et velfungerende indre marked. Det er derfor helt afgørende, at vi i lyset af Kommissionens kommende vejpakke finder fælles løsninger, så vi kan skabe lige vilkår og fair konkurrence i det indre marked – og samtidig være i stand til at reducere omfanget af ulovlig cabotagekørsel.