Gå til hovedindhold

EU-støtte til danske transportprojekter

Transportkommissær Violeta Bulc har den 23. juni 2017 offentliggjort, at seks transportprojekter med dansk involvering bliver tildelt støtte fra EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility.

Indhold

    EU’s transportkommissær Violeta Bulc har offentliggjort resultatet af den seneste ansøgningsrunde om EU-midler til transportprojekter fra puljen ’’Connecting Europe Facility (CEF)’’.

    Der var tale om en mindre ansøgningsrunde med særligt fokus på innovation og nye teknologier. Det har i runden ikke været muligt at søge om støtte til de større, grænseoverskridende vej- og baneprojekter. 

    Seks projekter med dansk involvering bliver tildelt EU-støtte.  Støttemodtagerne repræsenterer et bredt felt af private og offentlige aktører med projekter inden for luftfart, maritim transport, intelligente vejtransportsystemer samt hurtig-ladestandere til el-biler. Du kan læse mere om projekterne via nedenstående link. 

    Formelt skal Europa-Kommissionens samlede forslag til støttetildelinger godkendes af EU-medlemslandene på et møde den 6. juli 2017. 

    Støttetildelingen falder først endeligt på plads, når der i løbet af efteråret 2017 indgås støtteaftaler mellem Kommissionens styrelse, INEA, og støttemodtagerne.