Gå til hovedindhold

Lavere Storebæltstakster og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Som led i finanslovsforhandlingerne er der indgået en delaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om bl.a. lavere takster på Storebæltsforbindelsen og en udvidelse af E20 mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor.

Indhold

  Overskrifterne for den delaftale, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti, er en nedsættelse af taksterne for at køre over Storebæltsfor-bindelsen på 15 pct. pr. 1. januar 2018, en yderligere takstnedsættelse pr. 1.januar 2023, så taksterne samlet set bliver sat ned med 25 pct., en udvidelse af motorvej E20 på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense Vest samt midler til støjreducerende foranstaltninger på strækningen syd om Odense.

  I alt sættes der 2,4 mia. kr. af til udvidelsen af Fynske Motorvej mellem Nr. Aaby og Odense Vest, hvoraf A/S Storebælt bidrager med godt 2,1 mia. kr. til finansieringen. De lavere Storebæltstakster og finansieringsbidraget til motorvejsudvidelsen betyder, at tilbagebetalingstiden for Storebæltsforbindelsen forlænges med 5 år, så forbindelsen forventes at være betalt i 2032.

  Der afsættes 25 mio. kr. til støjreducerende tiltag på motorvejen syd om Odense, ligesom det er aftalt at fremrykke af udskiftningen af det støjreducerende slidlag til 2018.

  - Jeg er rigtig glad for, at det nu bliver billigere at krydse Storebæltsforbindelsen, når vi pr. 1. januar 2018 sænker taksterne med 15 procent. I 2023 nedsættes taksterne yderligere, så taksterne samlet set bliver sat ned med 25 pct. Det vil medføre en stor lettelse for fynboerne og er noget, som de fynske kommuner og erhvervslivet længe har kæmpet hårdt for, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Transportordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen, er også godt tilfreds med aftalen:

  - Når vi i Dansk Folkeparti sammen med regeringen vælger at sætte gang i en udvidelse af E20 på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense Vest, så er det fordi, det er et tiltrængt projekt, som pendlerne på Fyn har ventet længe på. Vi er enige om, at anlægsarbejdet skal gennemføres så hurtigt som muligt. Det betyder, at den udvidede motorvejsstrækning vil stå klar i 2022. Det glæder mig også, at vi har fundet midler til at gennemføre en række støjreducerende tiltag på motorvejen syd om Odense, siger Kim Christiansen.