Gå til hovedindhold

Selvkørende teknologi kan forebygge trafikulykker

En analyse fra Vejdirektoratet tyder på, at mindst 15 og op til 30 procent af de seneste års dødsulykker i trafikken i Danmark sandsynligvis kunne have været undgået, hvis alle biler var selvkørende på det niveau, som de nyeste modeller er i dag.

Hvid personbil, der kører på en vej

Indhold

  Det giver nogle interessante perspektiver på fremtidens bil, som i langt højere grad end i dag vil være selvkørende. Det mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der bakkes op af administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller

  - Sikkerhedsteknologi og selvkørende biler skal være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. For i takt med, at teknologien bliver bedre og målrettes forbedret trafiksikkerhed, vil det blive mere sikkert at køre bil og at færdes i trafikken som blød trafikant. Det er en udvikling, som vi skal være åbne overfor, siger Ole Birk Olesen.

  Menneskelige fejl forårsager trafikulykker
  De seneste 10 år er der i Danmark sket en halvering i antallet af dræbte i trafikken, men det betyder ikke, at vi bare skal sætte os på hænderne. Hver ulykke i trafikken er én for meget. 

  Op mod 94 % af trafikulykkerne involverer menneskelig adfærd og fejl. Vi kører for stærkt, er uopmærksomme eller har drukket alkohol. Hvert år koster det liv og tilskadekomne på vejene, og i den forbindelse spiller udbredelse af sikkerhedsteknologi i bilerne en afgørende rolle.

  - Netop fordi menneskelige fejl fylder så overvældende meget i ulykkesstatistikkerne, er det oplagt, at vi arbejder på at minimere den menneskelige faktor i ulykkerne. Selvkørende biler og ny sikkerhedsteknologi kan være med til at vende udviklingen og forebygge mange trafikulykker, siger Mogens Kjærgaard Møller.

  - Den delvist selvkørende bil eksisterer allerede, og der er tale om en teknologi under gradvis, men hurtig og fascinerende udvikling. Da bilen blev opfundet, kunne bilisterne eksempelvis næppe have forestillet sig en teknologi som ABS-bremsen, der i dag kan hjælpe selv helt uerfarne bilister med at lave en noget nær perfekt opbremsning af bilen. Og da slet ikke, at nogle biler er udstyret med intelligente lygter, fodgængerbeskyttelse og automatisk parkering. Ja, autopilotfunktionen i de nyeste modeller på markedet er efterhånden så gennemarbejdet, at der under nogle trafikale forhold – f.eks. i normal trafik på motorvejen – reelt ikke er behov for, at føreren griber ind, siger Ole Birk Olesen.

  Sikkerhed i bilerne er afgørende
  Igennem årene har man i Danmark reduceret antallet af trafikdræbte og - skadede ved målrettede initiativer på flere fronter. Eksempelvis er vejene gjort mere sikre, politiets kontrol er blevet mere effektiv, og der er stillet større tekniske krav til køretøjerne. Samtidigt har kampagner og undervisning ændret mange trafikanters adfærd. F.eks. har indsatsen fået flere til at lade bilen stå, når de har drukket, eller har fået flere til generelt at være mere opmærksomme, når de kører bil. Det er et arbejde, som har reddet mange liv, og det er en udvikling, som bør fastholdes. 

  - Næste skridt bliver et øget fokus på sikkerhedsudstyr, der kan forebygge ulykker. Og et skridt på vejen hertil er, at vi tillader kontrollerede forsøg med selvkørende biler på de danske veje, så teknologien kan blive udviklet. På den måde kan vi på længere sigt give borgerne det bedste udgangspunkt for at kunne færdes mere sikkert i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller.