Gå til hovedindhold

Minister nødt til at inddrage Ankestyrelsen i sag om brandsikkerhed

Flere kommuner har fortsat ikke redegjort for brandsikkerheden i deres plejeboliger, og det er på trods af, at de ifølge kommunestyrelsesloven er forpligtet til at svare på ministeriets henvendelser. Transport-, bygnings- og boligministeren har derfor netop orienteret Folketingets bygningsordførere om, at ministeriet har kontaktet Ankestyrelsen, som kan udstede et påbud og i sidste ende pålægge sanktioner overfor de pågældende kommuner.

Indhold

  Efter den tragiske brand på plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro sidste år har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen arbejdet på at skabe klarhed over brandsikkerheden i landets plejeboliger for at forhindre, at en lignende ulykke sker igen. I oktober 2018 blev der udsendt et spørgeskema til alle landets kommuner, hvor de skulle svare på, hvorvidt deres plejeboliger lever op til brandkravene. Undersøgelsen er nu afsluttet, og der er udarbejdet en rapport om undersøgelsens resultater.

  77 kommuner har indsendt materiale inden for fristen, 10 kommuner har oplyst, at de vil eftersende materiale, mens 11 kommuner slet ikke har svaret, selvom kommunestyrelsesloven forpligter dem til at besvare spørgsmål fra ministeriet.

  - Det er under al kritik, at flere kommuner slet ikke har reageret på ministeriets henvendelser om undersøgelsen. Det har de pligt til, og jeg ser mig derfor nødsaget til nu at inddrage Ankestyrelsen i sagen. Brandsikkerhed er simpelthen for alvorligt til, at kommunerne bare kan ignorere det, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

  Undersøgelsen viser, at en del plejeboliger i de kommuner, der har besvaret ministeriets henvendelser, ikke lever op til brandkravene, og at det særligt er bygningsreglementets krav om sprinkleranlæg, som plejeboligerne ikke lever op til. 

  - Undersøgelsen viser desværre, at forholdene omkring brandsikkerheden på Farsøhthus slet ikke er et enkeltstående tilfælde. Og det er fuldstændigt uacceptabelt, at brandsikkerheden i en del plejeboliger ikke lever op til brandkravene, og det er vi i færd med af følge op på, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne lever op til deres forpligtelse som myndighed. Ankestyrelsen kan vælge at udstede påbud over for kommunerne og kan i sidste ende pålægge kommunerne sanktioner.