Minister vil drøfte løbehjulserfaringer med kommunerne

Transportminister Benny Engelbrecht mødtes i dag med partierne bag forsøgsordningerne om små motoriserede køretøjer. Ministeren fik i den forbindelse ordførernes opbakning til at indlede en dialog med de største kommuner om deres erfaringer med de nye køretøjer i bybilledet.

Blandet trafik med metro og biler ved Flintholm Station
Foto: Ulrik Jantzen

03. september 2019

Der blev taget noter og stillet spørgsmål fra begge sider af mødebordet, da Færdselsstyrelsen i dag præsenterede transportminister Benny Engelbrecht og partierne bag forsøgsordningerne om små motoriserede køretøjer (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) for en status på blandt andet de elektriske løbehjul, der er en del af forsøgsordningerne om små motoriserede køretøjer.

- Det var udbytterigt for mig og for hele aftalekredsen at få en status på de to forsøgsordninger, som vi alle har oplevet som en integreret del af de største danske byers infrastruktur. Særligt de åbenlyse udfordringer i en række større byer med elektriske løbehjul har fanget både befolkningen og mediernes interesse. Jeg vil fortsat afvente de igangværende evalueringer, før jeg sammen med de øvrige partier tager stilling til, hvad der i givet fald skal ændres i forsøgsordningerne, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

Ministeren og ordførerne afsøgte på mødet mulighederne for at fremrykke evalueringen, der forventes at være færdig i januar næste år. Ifølge Færdselsstyrelsen er det ikke muligt grundet det begrænsede datagrundlag, da forsøgsordningen først blev sat i gang tidligere på året.

Ministeren fik på dagens møde desuden aftalekredsens opbakning til at indlede en dialog med de største kommuner i forhold til at dele deres erfaringer med de nye motoriserede køretøjer med henblik på at kunne ændre vejloven, så det bliver lettere for kommuner og udlejningsvirksomheder at tilbyde køretøjerne til brugerne i fremtiden.