Ny Bygherrevejledning 2019 følger op på følg-eller-forklar-princippet

Med den nye Bygherrevejledning 2019 følger transport-, bygnings- og boligministeren op på regeringens følg-eller-forklar-princip. I vejledningen fremgår det, at Bygningsstyrelsen følger det nye AB18-aftalesystem, og at hvis AB18 fraviges, anvendes et følg-eller-forklar-princip, så eventuelle fravigelser alene sker på et sagligt og velbegrundet grundlag. Samtidig anbefales alle andre offentlige bygherrer også at anvende AB18 og følg-eller-forklar-princippet.

Foto: Bygningsstyrelsen

02. maj 2019

Efter tre års intensivt arbejde i AB-udvalget lykkedes det sidste år at opnå enighed om nye frivillige standardaftalebetingelser for bygge- og anlægsarbejder i det såkaldte AB18-aftalesystem.

Det nye tidssvarende AB18-aftalesystem skal forbedre arbejdsprocesserne og være med til at mindske antallet af tvister og konflikter, når kontrakter for bygge- og anlægsprojekter indgås, så et effektivt og produktivt byggeri understøttes.

Bygningsstyrelsen følger AB18-aftalesystemet og et følg-eller-forklar-princip i alle nye projekter efter 1. januar 2019. Og i den nye Bygherrevejledning 2019 opfordres alle offentlige bygherrer til at anvende AB18-systemet og følg-eller-forklar-princippet, fordi der herved kan skabes bedre genkendelighed i markedet og forventeligt mindskede transaktionsomkostninger.

Følg-eller-forklar-princippet indebærer, at der alene må ske fravigelse af AB18-systemet på et sagligt grundlag, at begrundelsen skal være tydelig, og at begrundelsen skal offentliggøres sammen med udbudsmaterialet.

- Jeg har konkret sikret, at en af statens største bygherrer, Bygningsstyrelsen, anvender AB18 i alle nye projekter. Samtidig følger jeg op på regeringens tilsagn om at arbejde for en bredere dækning af brugen af AB18 og følg-eller-forklar-princippet, hvor fravigelser alene kan ske på et sagligt og velbegrundet grundlag. Med den nye Bygherrevejledning 2019 opfordres alle offentlige bygherrer således til at anvende AB18 og følg-eller-forklar-princippet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

I regi af Virksomhedsforum har regeringen tilkendegivet, at den vil arbejde for, at der for offentlige bygherrer indføres et følg- eller-forklar-princip ved anvendelse af AB-systemet, således at der tages konkret stilling til fravigelser fra AB-systemet, og at fravigelser begrundes fagligt, således at usaglige og ubegrundede fravigelser undgås.

Bygningsstyrelsen har opdateret sin bygherrevejledning, således at alle offentlige bygherrer får et redskab, som skal guide dem igennem en optimal byggeproces.

Udover at vejlede om det nye AB18-aftalesystem og følg-eller-forklar-princippet, understøtter vejledningen, at alle offentlige bygherrer i kommuner, regioner og staten kan administrere deres rolle som offentlige bygherrer bedst muligt.

Bygherrevejledning 2019 er en praktisk introduktion til byggeprocessen og gennemgår byggeriets forskellige faser samt tværgående temaer, man som bygherre skal og bør forholde sig til.