Gå til hovedindhold

Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet lancerer i dag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren, der blandt andet skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet.

Indhold

  I maj 2018 lancerede regeringen en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der indebar, at der skulle udarbejdes seks målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed.

  De seks strategier fordeler sig på sundheds-, finans-, energi-, tele-, søfarts- og transportsektorerne, og der er nu udarbejdet en specifik strategi for cyber- og informationssikkerheden på hvert af disse områder.

  Transportsektorens strategi indeholder 12 initiativer, der skal danne ramme om en prioriteret og målrettet indsats over de næste tre år. Strategien skal øge den tekniske robusthed i transportsektorens digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos myndigheder og virksomheder samt styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af transportsektorens aktører. 

  - Transportsektoren er i stigende grad afhængig af digitale løsninger. Det giver os nye muligheder for bedre og mere effektiv transport, men der følger også nye udfordringer, som sektoren skal tage alvorligt, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Ministeren ønsker et tæt samarbejde med branchen om at håndtere udfordringerne.

  - Det er vigtigt, vi sikrer, at myndigheder og virksomheders sikkerhedstiltag kan stå mål med de udfordringer, som den digitale udvikling giver. Jeg ser derfor frem til at gå i tæt dialog med de relevante brancheaktører i forhold til at kunne arbejde målrettet for at højne cyber- og informationssikkerheden i transportsektoren, forklarer transport-, bygnings- og boligministeren.