Gå til hovedindhold

Politiet skal fortsat varetage færdselsopgaver

Den tidligere regering besluttede i marts 2019 at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Dette arbejde standses nu, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til den fremtidige it-understøttelse af opgaverne.

Indhold

    Transportministeren og justitsministeren er blevet enige om at standse den tidligere regerings beslutning om at flytte dele af politiets opgaver til Færdselsstyrelsen, da det har vist sig, at der ikke har været tilvejebragt den fornødne finansiering til de nødvendige it-anskaffelser og den efterfølgende it-drift. Derfor er det besluttet ikke at gennemføre ressortændringen.

    Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsen som arbejdsgiver. Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder førerkort og særtransporttilladelser.