Regeringen prioriterer en ny jernbane over Vestfyn

Regeringen følger op på Togfonden og lægger på det kommende finanslovsforslag op til at indbudgettere midler til at anlægge en cirka 35 kilometer lang ny elektrificeret jernbane over Vestfyn. Derudover fremsætter regeringen et nyt lovforslag, der giver transportministeren den juridiske bemyndigelse til at anlægge banen. De nødvendige skridt er dermed taget til, at projektet bliver til virkelighed.

Foto af togskinner

29. september 2019

Når regeringens finanslovsforslag bliver offentliggjort, vil det fremgå, at regeringen vil afsætte midler til anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.

Regeringens prioritering af projektet vil også fremgå af regeringens lovprogram, som bliver offentliggjort tirsdag. Et nyt lovforslag bemyndiger nemlig transportministeren til at anlægge en ny elektrificeret jernbane med dertil hørende anlæg over Vestfyn fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart. Den nye jernbane bliver ca. 35 km lang og vil have ét jernbanespor i hver retning.

- Jeg er meget glad for, at vi som regering melder klart ud, at vi prioriterer jernbanen over Vestfyn. For den vil betyde kortere rejsetid for passagererne, ligesom den både vil bidrage til at effektivisere og modernisere banenettet og samtidig sikre mere robusthed i togsystemet ved sporarbejde og nedbrud. Jeg håber derfor, at vi får opbakning til både finanslovsforslaget og lovforslaget, så vi kan komme skridtet videre mod at anlægge jernbanen, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den nye bane over Vestfyn vil reducere rejsetiden for persontog i kraft af fire kilometer forkortelse af jernbanestrækningen og muligheden for at køre med op til 250 km/t. Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn, og dermed giver den bedre mulighed for afvikling af især regional persontogstrafik på strækningen, ligesom den giver mere robusthed i togsystemet ved sporarbejde m.v.

Med finanslovsforslaget og lovforslaget følger regeringen op på aftalen om en moderne jernbane, der er en udmøntning af Togfonden fra januar 2014, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten står bag.

Der afsættes på finanslovsforslaget 147 millioner kroner i 2023, således at anlægget af banen vil kunne påbegyndes i 2023.