Gå til hovedindhold
Nyhed

Anlægsarbejdet på tunnelen under Femern Bælt sættes i gang

Det brede politiske flertal bag Femern Bælt-forbindelsen har besluttet, at Femern A/S skal sætte anlægsarbejdet på selve tunnelen under Femern Bælt i gang den 1. januar 2021.

24. apr. 2020

Indhold

  En enig forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen (regeringen (S), V, DF, RV, SF, K og LA) har nu besluttet at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side.

  Femern A/S har allerede indgået en aftale med entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC) om blandt andet at anlægge en arbejdshavn til projektet. Nu har en enig forligskreds besluttet, at Femern A/S kan starte de kontrakter, der i maj 2016 blev indgået med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors (FLC) som betingede kontrakter. Det betyder, at anlægsarbejdet med tunnelelementfabrik, tunnelportal på Lolland og beboelses- og administrationsfaciliteter vil gå i gang den 1. januar 2021. Anlægsarbejdet vil være klar til at fortsætte på tysk side medio 2022.

  Tunnelelementfabrikken forventes at kunne påbegynde produktionen af de første tunnelelementer primo 2023. Udskibning og nedsænkning af de første, færdige tunnelelementer forventes at finde sted primo 2024.

  Aftalen indebærer, at Femern Bælt-forbindelsen nu forventes at åbne medio 2029. Femern A/S har forhandlet med FLC om muligheden for at påbegynde arbejdet allerede medio 2020, men blandt andet på grund af coronakrisen har dette ikke vist sig praktisk muligt. Konsekvensen er, at tunnelen vil åbne op til et halvt år senere end hidtil forventet. Der er dog mulighed for at indhente noget af tidstabet i forbindelse med de endnu ikke udbudte kontrakter på installationerne i tunnelen. De skal udføres som det sidste i byggeprocessen.

  Transportministeren er glad for den fortsat store opbakning til projektet.

  - Det er en historisk beslutning forligskredsen i dag har truffet om at igangsætte de store anlægskontrakter og påbegynde byggeriet på den danske side. Nu vil vi snart kunne se de store anlægsarbejder gå i gang ved Rødbyhavn. Femern Bælt-forbindelsen bliver en ny port til Europa og en ny port til fremtidens grønne transportløsningersiger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

  - I stedet for at afvente den tyske domstolsproces om klagerne over den tyske myndighedsgodkendelse, udnytter vi tiden ved at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side. Det betyder, at der nu bliver skabt mange nye arbejdspladser på Lolland, der dermed bidrager til at sætte gang i økonomien igen.

  Femern Bælt-forbindelsen betales af brugerne af den faste forbindelse samt af støtte fra EU’s Connecting Europe Facility (CEF). Anlægsudgifterne belaster dermed ikke statskassen og medfører ikke, at råderummet til investeringer i andre infrastrukturprojekter i Danmark bliver reduceret.

  Ordførere i forligskredsen har følgende kommentarer:

  - Femern Bælt-forbindelsen er et visionært projekt, der binder Europa bedre sammen og gør Danmark rigere. Aftalen her om igangsætning af omfattende arbejde på dansk side er en vigtig milepæl, der sikrer mange nye arbejdspladser på Lolland midt i en vanskelig tid, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

  - Jeg er meget tilfreds med, at vi nu begynder den konkrete facilitering af Femern-forbindelsen. Vi kan nu se frem til øget aktivitet, flere arbejdspladser og ikke mindst byde velkommen til rigtig mange lærlinge- og praktikpladser, siger transportordfører Hans Kristian Skibby (DF).

  - For Radikale Venstre er Femern-projektet først og fremmest et europæisk projekt. Et projekt, der skal integrere landene endnu mere til gavn for borgernes frihed og virksomhedernes muligheder. Vi er glade for, at vi i dag kan nå denne milepæl og ser frem tunnelens åbning, som vil få stor betydning for Skandinavien, Danmark og EU, siger transportordfører Andreas Steenberg (RV).

  - Det er en stor dag, både på Det Konservative Folkepartis vegne og naturligvis egne vegne, og det er en stor glæde, at vi kan få gang i dette vigtige projekt for Danmark, Lolland og EU. Samtidig kan vi få en masse unge mennesker i gang i en tid, hvor vi frygter for elevpladser til en hel ungdomsårgang, siger transportordfører Niels Flemming Hansen (K).

  - Femern-forbindelsen øger markant muligheden for at rejse og transportere varer mellem Danmark og Tyskland, og den finansieres udelukkende af brugerne og for togforbindelsens vedkommende også med EU-tilskud. Den er en entydig god investering i den danske transportinfrastruktur, og det er enormt glædeligt, at byggeriet nu kan igangsættes, siger transportordfører Ole Birk Olesen.

  Kontakt til transportordførerne fra de syv forligspartier

  • Thomas Jensen (S) tlf.: 6162 4178
  • Kristian Pihl Lorentzen (V) tlf.: 2752 2818
  • Hans Kristian Skibby (DF) tlf.: 6162 4231
  • Andreas Steenberg (RV) tlf.: 6162 5075
  • Anne Valentina Berthelsen (SF) tlf.: 6162 3068
  • Niels Flemming Hansen (K) tlf.: 6162 3221
  • Ole Birk Olesen (LA) tlf.: 3337 4908