Gå til hovedindhold
Nyhed

Strategisk miljøvurdering af Lynetteholm bliver nu sat i gang

Der bliver nu sat gang i arbejdet med en strategisk miljøvurdering af den mulige videre udvikling af Lynetteholm. Det skal give en samlet vurdering af, hvordan byudvikling, cykelstier, metro og Østlig Ringvej påvirker miljøet.

15. jul. 2021

Indhold

  Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 4. juni 2021 anlægsloven, som gør det muligt at etablere Lynetteholm. Næste skridt er den strategiske miljøvurdering, og med den tages endnu et vigtigt skridt hen imod Københavns nye bydel, der med sin placering mellem Refshaleøen og Nordhavn og et kilometerlangt grønt kystlandskab skal være med til at sikre byen mod stormflod. Herefter igangsættes i første halvår af 2022 VVM-undersøgelser af henholdsvis Østlig Ringvej og metroforbindelse til Lynetteholm og resten af byen.

  - Der er mange år, til København har en ny halvø i havnen, men nu hvor Folketinget har besluttet selve anlægget af øen, kan vi gå i gang med drøftelserne og analyserne af, hvad Lynetteholm kan bruges til – ud over at være en del af stormflodssikringen. Analyserne skal give os mulighed for at vælge de bedste løsninger for landets hovedstad, så Lynetteholm kan blive en integreret del af København. I den sammenhæng er det væsentligt at se på, hvordan infrastrukturen kan forbedres og fremtidssikres via den nye halvø, og i den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at se på konsekvenserne for miljøet af de foreslåede infrastruktur- og byudviklingsprojekter. Derfor aftalte vi, da anlægsloven blev behandlet i Folketinget, at der skulle gennemføres en strategisk miljøvurdering, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Lynetteholm kan give plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser. Der kan etableres gode cykelforbindelser og metro, så man kan komme til og fra den nye bydel – og samtidig afhjælpe den pladsmangel, der fra 2035 opstår i metroen på tværs af havnen. Herudover planlægges Østlig Ringvej som en sænketunnel langs Amagers østkyst, der kan lede bilerne væk fra Københavns centrum og afhjælpe den stigende trængsel i andre bydele.

  Overborgmester Lars Weiss glæder sig over, at det næste skridt nu kan tages i arbejdet med Lynetteholm.

  - Udviklingen af Lynetteholm er en forudsætning for, at vi kan bevare København som den fantastiske by, vi kender – fordi Lynetteholm giver os mere land til boliger og til grønne områder, så der er plads til os alle sammen, når byen vokser. Jeg er glad for, at forligskredsen på Christiansborg er enig om at undersøge hele Østlig Ringvej som en sænketunnel langs Amagers østkyst og en ny metrolinje, der kan afhjælpe trængsel andre steder i metronettet. Samtidig er det godt, at vi får lavet en miljøvurdering, som giver os et klart billede af, hvordan den samlede byudvikling på Lynetteholm vil påvirke miljøet, siger overborgmester Lars Weiss.

  Der sættes nu gang i arbejdet med den strategiske miljøvurdering for at belyse den samlede miljøpåvirkning fra den kommende byudvikling og infrastruktur.

  I forlængelse heraf igangsættes der i første halvår af 2022 VVM-undersøgelser af henholdsvis Østlig Ringvej og metroforbindelse til Lynetteholm. Metrolinjen belyses som en etapeopdelt linje, så forbindelsen til Lynetteholm kan blive første etape på en længere linje, der kan løse pladsproblemer i den kollektive trafik andre steder i byen. Tilsvarende undersøges Østlig Ringvej som en sænketunnel langs Amagers østkyst, der forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd.

  Derudover skal der laves en forundersøgelse af cykelinfrastruktur. Cykelinfrastrukturen til og fra Lynetteholm kan være med til at binde bydelen tættere sammen med det eksisterende København, og undersøgelsen skal blandt andet pege på mulige linjeføringer for supercykelstier, grønne cykelruter gennem Lynetteholm samt nye cykelforbindelser til andre dele af byen.

  Den strategiske miljøvurdering skal også undersøge, hvordan byudvikling af Lynetteholm og opførelse af boliger på halvøen påvirker miljøet.

  Sideløbende med miljøvurderingen sætter Københavns Kommune gang i en borgerinddragelsesproces, hvor københavnerne, foreninger med videre får mulighed for at give input til visionen og rammerne for Lynetteholm som en ny bydel.

  For mere information
  Transportminister Benny Engelbrecht via pressetelefon: 3311 0014
  Overborgmester Lars Weiss via presserådgiver Merle Sofie Simonsen: 2151 9112

  Fakta
  Foreløbig tidsplan for det videre arbejde med Lynetteholm:

  - Efterår 2021: Borgerinddragelse og strategisk miljøvurdering sættes i gang
  - Første halvår 2022-2024: Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af henholdsvis metro og Østlig Ringvej samt analyse af cykelinfrastruktur.
  - 2022: Selskabslov for Lynetteholm I/S
  - 2024: Beslutning om etablering af metro- og vejinfrastruktur og fremsættelse af anlægslove
  - 2025-2045: Projektering, udbud og anlæg af infrastruktur
  - 2025: Masterplan for byudviklingen.