Gå til hovedindhold

CEF ansøgningsrunde for civile-militære infrastrukturprojekter under den militære mobilitetspulje

Den 29. september 2022 kl. 17.00 er der frist for en ny ansøgningsrunde under Connecting Europe Facility (CEF) Transport. Ansøgningsrunden vedrører infrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte både den civile og militære transportinfrastruktur.

Indhold

  Den 12. maj 2022 offentliggjorde Europa-Kommissionen en ny ansøgningsrunde for civile-militære transport-infrastrukturprojekter. Ansøgningsrunden udløber den 29. september 2022 kl. 17.00.
  I alt er der afsat 330 mio. EUR, som danske støttemodtagere kan søge om støtte fra.

  Prioriteter
  Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om støtte til transportinfrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte udviklingen af såvel den civile som den militære transportinfrastruktur.
  Det er muligt at søge om EU-støtte til en lang række infrastrukturprojekter inden for alle transportformer. Det er dog en forudsætning, at projektet har både et civilt og militært sigte, ligesom projektet skal være beliggende på TEN-T-nettet og det militære mobilitetskort.

  Nærmere information omkring ansøgningsrunden kan findes her: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-military-mobility-call_en

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger
  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift fra Transportministeriet og Forsvarsministeriet inden indsendelse af ansøgningen til Europa-Kommissionen. Ansøgeren har selv ansvar for at indsende den endelige ansøgning via Europa-Kommissionens elektroniske ansøgningssystem.

  Processen og frister for ansøgningsrunden er skitseret nedenfor.

  • 15. juni 2022: FRIST: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet, Trafikstyrelsen og Forsvarsministeriet. Format for projektbeskrivelse kan findes via link nederst på siden.
  • 24. august 2022: FRIST: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet, Trafikstyrelsen og Forsvarsministeriet.
  • 29. september 2022 kl. 17.00: FRIST: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet, Trafikstyrelsen og Forsvarsministeriet senest ved de angivne frister. Projektbeskrivelsen og det samlede ansøgningsmateriale bedes sendt til trm@trm.dk; erv@trm.dk; htor@tbst.dk; fko@mil.dk og fmn@fmn.dk

  Bemærk venligst, at formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldt environmental compliance file, skal attesteres af Miljøstyrelsen. Koordineringen af processen for attesteringen håndteres af Trafikstyrelsen. Efter fremsendelse af projektbeskrivelsen skal ansøgeren kontakte Trafikstyrelsen på htor@tbst.dk med henblik på fastsættelse af den videre proces.

  I tilfælde af spørgsmål til den civile del af ansøgningen, bedes ansøgeren rette henvendelse til Transportministeriet og Trafikstyrelsen på erv@trm.dk og htor@tbst.dk.

  I tilfælde af spørgsmål til den militære del af ansøgningen, bedes ansøgeren rette henvendelse til Forsvarskommandoen på fko@mil.dk

  Herudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, der kan findes nederst på siden.