Gå til hovedindhold
Publikation

VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt

Femern A/S har udarbejdet en VVM-redegørelse for kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.

28. jun. 2013

Indhold

    VVM-redegørelsen er klar til at blive sendt i offentlig høring i Danmark og i landene i Østersøregionen.

    Den offentlige høring af VVM-redegørelsen i Danmark varetages af Transportministeriet. Høringen igangsættes fredag den 28. juni 2013 og vil fortsætte frem til fredag den 20. september 2013.

    I hele høringsperioden har offentligheden – borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder – mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer.

    Herunder kan du finde den sammenfattende rapport (ca. 200 sider) samt de enkelte kapitler i VVM-redegørelsen. Du kan desuden også finde høringsbrev samt høringsliste nederst.