Trafikkoebsrapport 2015

Trafikkøbsrapport 2015 indeholder nøgletal for de tre jernbanekontrakter, Transport- og Bygningsministeriet har indgået med jernbanevirksomheder.

21. juni 2016

Rapporten skal, jf. PSO-forordningens artikel 7, stk. 1, give mulighed for at vurdere den indkøbte trafiks effektivitet, kvalitet og finansiering. 

Trafikkøbsrapporten angår året 2015 for så vidt angår kontrakterne mellem Transport- og Bygningsministeriet og Arriva Tog A/S, DSB Øresund A/S og DSB. Det bemærkes, at kontrakten med DSB Øresund ophørte ved køreplansskiftet den 13. december 2015. Oplysninger om Øresundsstrækningerne for perioden 13. december til 31. december 2015 indgår under fjern- og regionaltogtrafikken i kontrakten med DSB.

Filer

pdf

Trafikkøbsrapport 2015

0,66 MB Download