Gå til hovedindhold
Artikler

Kontrakt med DSB

DSB og Transportministeriet har indgået en ny kontrakt om trafik udført som offentlig service for perioden fra den 15. december 2023 til den 10. december 2033.

15. dec. 2023
DSB-tog holder på Københavns Hovedbanegård, imens passagererne går ombord.

Foto: Rene Strandbygaard

Indhold

  DSB-kontrakten er en såkaldt forhandlet kontrakt, hvilket vil sige, at den trafik, der er omfattet af kontrakten ikke har været i udbud.

  DSB kører både fjerntog (InterCity og InterCityLyn) og regionaltog i Danmark samt S-togtrafikken i og omkring København.

  Transportministeriet har ansvaret for at følge op på, om DSB leverer de aftalte trafikale ydelser.

  En oversigt over de strækninger DSB kører på kan ses på DSB's hjemmeside via dette link: https://www.dsb.dk/trafikinformation/koreplaner/koreplaner-strakningskoreplaner-pdf/ 

  Oplysninger om DSB’s produktion kan findes i DSB’s Årsrapporter via dette link: http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/aarsrapporter/

  DSB’s punktlighed opgøres hver måned fordelt på fjern- og regionaltogtrafikken samt S-togtrafikken og offentliggøres på DSB’s hjemmeside via dette link:
  http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/togenes-rettidighed/

  På sin hjemmeside offentliggør DSB en række månedlige, kvartalsvise såvel som årlige rapporter, hvoraf fremgår DSB's performance på en række forskellige områder, herunder kunderettidighed, operatørrettidighed og siddepladskapacitet. Disse rapporter kan tilgås via dette link: https://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/rapporter-og-regnskab/rapportering-til-Transportministeriet/ 

  Kontrakten mellem DSB og Transportministeriet er en nettokontrakt, hvor DSB modtager billetindtægterne fra passagererne.