Gå til hovedindhold

Stor gevinst ved projekter mod trængsel

En række ombygninger af vejkryds, rundkørsler, svingbaner og ramper har sikret trafikanterne mærkbare tidsbesparelser og har haft en god samfundsøkonomi. Det viser en række evalueringer af projekterne, der er foretaget efter et nyt fælles koncept.

Indhold

  Det har givet både tidsmæssige og økonomiske gevinster at foretage en række ombygninger af vejkryds, rundkørsler, svingbaner og ramper ti steder spredt ud over landet. Det viser en evaluering af ti anlægsprojekter, der er blevet færdige i perioden 2012-2014.

  Ni af de ti projekter er ved motorveje, og de fleste af dem har skullet løse problemer med, at trafikken har hobet sig op, så det gav kø helt ud på motorvejen eller op til motorvejen.

  Alle projekter er blevet til efter politiske bevillinger støttet af et bredt flertal. For eksempel er rundkørslerne i Sønderborg og Kolding finansieret af Puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse fra 2010. 

  Da den politiske aftale blev lavet i 2010, sad den nuværende transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt også for bordenden i forhandlingerne.

  - Her ser vi eksempler på, at vi for begrænsede beløb har nået tydelige resultater. Projekterne har gavnet pendlerne, der ved at spare ventetid ved en rundkørsel får en mindre stresset hverdag og nogle minutter mere på jobbet eller med familien. Og det har gavnet erhvervslivet, der får varerne hurtigere frem, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. 

  Projekterne er løst på forskellige måder. Ved Kolding Vest er der for eksempel bygget en ny stor rundkørsel til erstatning for den gamle, der var overbelastet. Ved Svenstrup og Rønnede er kryds med vigepligt bygget om til rundkørsler. Ved Sønderborg er en eksisterende rundkørsel blevet udvidet.

  Ifølge områdechef i Vejdirektoratet Sune Impgaard Schou viser evalueringen af projekterne, at de har gjort en stor forskel lokalt:

  - Både i Kolding og Sønderborg er ventetiderne på at komme ind i rundkørslen i myldretiden reduceret fra flere minutter til sekunder, og de lange køer er væk, siger Sune Impgaard Schou.

  Projekterne har også en god samfundsøkonomisk forrentning. 

  - Det er sjældent, at vi ser så store samfundsøkonomiske gevinster ved trafikinvesteringer som ved disse projekter. Rundkørslen ved Rønnede har en samfundsøkonomisk forrentning på over 100 procent, fordi den sparer de lokale bilister for rigtig meget spildtid. Den nye rundkørsel ved Svenstrup har en forrentning på 38 procent. Det skyldes, at flere bilister nu kører til og fra motorvejen ved Svenstrup, efter at ventetiden på at komme på motorvejen eller Hobrovej er blevet meget kortere, forklarer Sune Impgaard Schou.

  De ti projekter er blevet evalueret efter et fælles koncept, hvor Vejdirektoratet har set på, om kølængder, tidsbesparelse og samfundsøkonomi lever op til det, der er forventet.

  - Det har en klar værdi for Vejdirektoratet, at vi på den måde kan følge med i, om investeringerne lever op til det, vi forventer af dem. Der er heldigvis ingen tvivl om, at disse ti projekter har kunnet betale sig, siger Sune Impgaard Schou. 

  Fakta:

  Disse projekter har Vejdirektoratet evalueret:

  • Ny rundkørsel ved Kolding V. Anlagt i 2012-2013. Trafikaftale: ”Bedre mobilitet” af 26. november 2010 under Puljen for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.
  • Udvidet rundkørsel ved Sønderborg. Udvidet i 2012. Trafikaftale: ”Bedre mobilitet” af 26. november 2010 under Pulje for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.
  • Ny rundkørsel ved Svenstrup. Anlagt i 2014. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Ny rundkørsel ved Rønnede. Anlagt i 2013. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Krydsombygning ved Bramdrupdam. Ombygget i 2012. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Rampekrydsombygning ved Skanderborg V. Ombygget i 2013. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Shunt ved Esbjerg Ø. Anlagt i 2014. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Forlængelse af venstresvingbaner og ny højresvingsbane ved Tilst. Ombygget i 2013. Trafikaftale ”Elektrificering af jernbanen m.v.” af 7. februar 2012 under Pulje for bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse samt Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Rundkørsel og signalanlæg ved Kokkedal. Anlagt i 2014. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.
  • Nyt signalanlæg i kryds Lagergårdsvej-Lyngbyvej, Gentofte. Anlagt i 2013. Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 under Pulje til fremme af sikkerhed og miljø.