Gå til hovedindhold

Regeringen og Dansk Folkeparti sætter transport på Finansloven

En VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle, højere hastighedsgrænser, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og midler til bekæmpelse af vejstøj. Det er nogle af elementerne i den finanslovsaftale, regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti.

Indhold

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået finanslovsaftale for 2018. Aftalen indeholder blandt andet 94 mio. kr. til at hæve hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t. og på udvalgte motorveje til 130 km/t. 

  Der afsættes endvidere 50 mio. kr. til en pulje, der skal bruges på at bekæmpe vejstøj på statsvejene. 

  Med dagens aftale vil parterne desuden igangsætte en VVM-undersøgelse af at udvide E45 fra 4 til 6 spor på hele vejen fra Vejle til Randers N, bortset fra strækningen mellem Aarhus og Skanderborg S, som man allerede er i fuld gang med at udvide.

  Samtidig sættes Storebæltstaksterne ned med 25 pct. og der sættes penge af til en udvidelse af motorvejen på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) glæder sig over tiltagene:

  - Regeringen har fået lavet en finanslovsaftale med nogle gode og vigtige infrastrukturprojekter, jeg som transportminister er meget tilfreds med.

  - Nu laver vi en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor mellem Randers og Vejle. VVM-undersøgelsen giver os det nødvendige beslutningsgrundlag for at sætte spaden i jorden til en 6- sporet motorvej på strækningen. Udvidelsen af den østjyske motorvej er et stort lokalt og regionalt ønske, som vil lette hverdagen for både private og erhvervslivet, siger Ole Birk Olesen.

  Regeringen og Dansk Folkeparti sætter midler af til: 

  • 2,4 mia. kr. til udvidelse af Fynske Motorvej mellem Nr. Aaby og Odense Vest, hvoraf A/S Storebælt bidrager med godt 2,1 mia. kr. til finansieringen. 
  • 78 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 fra 4 til 6 spor fra Skanderborg Syd til Hornstrup ved Vejle, Aarhus Nord til Aarhus Syd og Aarhus Nord til Randers Nord.
  • Storebæltstaksterne reduceres med 15 % pr. 1. januar 2018 stigende til i alt 25 %, når udvidelsen af E20 er færdiggjort i 2022.
  • 94 mio. kr. til forhøjelse af hastighedsgrænserne på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger fra 80 til 90 km/t (på landevej) og fra 110 til 130 km/t (på motorvej). Der opsættes autoværn, fjernes faste genstande og etableres rumleriller ind mod midterrabatten på de udvalgte motorveje og landeveje, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne.
  • 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en pulje til mindre transportinitiativer.
  • 50 mio. kr. til en pulje til støjbekæmpende foranstaltninger på statsvejene, heraf 25 mio. kr. langs motorvej E20 syd om Odense.
  • 14 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. årligt i 2019-2021 til opsætning af skilte om tidsbegrænset parkering for lastbiler og til Vejdirektoratets administration og kontrol med overholdelse af reglerne.
  • 1 mio. kr. til en analyse af en fremskudt havn ud for Tårs.
  • Over 1 mia. kr. til hastighedsopgraderinger af jernbanestrækningerne mellem Skørping-Aalborg og mellem Aarhus og Langå.
  • 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System) i Bornholms Lufthavn.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for en udvidelse af Søby Havn.

  Læs mere om de konkrete tiltag i de vedlagte faktaark nedenfor.