Regeringen giver vitaminindsprøjtning til hovedstadsområdet

Regeringen præsenterer i dag udspillet Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet.

Foto af tæt trafik på Ring 3
Foto: René Strandbygaard

24. januar 2019

Udspillet skal bidrage til at skabe flere boliger, bedre mobilitet og øget fremkommelighed, nye arbejdspladser og nye grønne arealer og rekreative muligheder.

Målet er at sikre, at vi også i årene fremover har et hovedstadsområde, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed. Og et hovedstadsområde som står stærkt i den globale konkurrence om at tiltrække investeringer og talenter til gavn for væksten og udviklingen i hele Danmark.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

- Regeringen vil have en stærk og attraktiv hovedstad. Derfor præsenterer vi i dag over 100 initiativer, som er en kæmpe vitaminindsprøjtning til hele hovedstadsområdet fra Helsingør til Køge og Roskilde.

Fire store udfordringer frem mod år 2030
Regeringens udspillet leverer svar på i alt fire udfordringer, som hovedstadsområdet står over for frem mod år 2030, nemlig:

- Hvordan får vi plads til 200.000 flere borgere? 
- Hvordan skaber vi gode rammer for vækst og viden? 
- Hvordan undgår vi trængsel? 
- Hvordan bliver hovedstaden aktiv, levende og grøn?

Med det udspil, som regeringen offentliggør i dag, følger desuden en vision om, at hovedstadsområdet skal være et af de bedste steder i Nordeuropa at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Transport-,  bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen:

- Med flere mennesker, der lever og arbejder i hovedstaden, følger også mere trængsel på vejene, som er en bremseklods for en høj mobilitet. Vi skal forbedre fremkommeligheden, og derfor vil vi undersøge muligheden for at udvide ringforbindelserne i hovedstadsområdet. Og så skal vi give den kollektive trafik et kvalitetsløft ved at samle hovedstadsområdets kollektive trafik i én samlet stærk organisation for på den måde at sikre et effektivt og gennemskueligt transportsystem.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen:

- Vi har en af verdens dejligste hovedstæder fyldt med grønne åndehuller. Bare spørg Lonely Planet. Vi kan udnytte de grønne områder til at opsamle de voksende vandmængder, der desværre vælter ud af skyerne stadigt oftere. Klimasikring med for eksempel en sø, et vådområde eller en skaterbane, der opsamler regnvand, kan gå hånd i hånd med vores friluftsliv.

Regeringens hovedstadsudspil har været undervejs siden maj 2018. De fleste initiativer kan sættes i gang med det samme efter otte ugers høring.

Læs Danmarks hovedstad – initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet nedenfor.

Læs Udkast til Fingerplanen 2019, som er sendt i høring med høringsfrist den 21. marts 2019 på www.em.dk

Læs Uddybning af initiativer i Fingerplanen 2019 på www.em.dk

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Presserådgiver i Erhvervsministeriet, Ditte Vibe Petersen: 91 33 70 97 eller divipe@em.dk
  • Pressechef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Mia Josiassen: 72 26 70 75 eller mij@trm.dk
  • Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Jakob Møller Volf: 91 33 47 94 eller jamvo@mfvm.dk
 

Faktaark

pdf

Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet

21,93 MB Download
pdf

Ruteudviklingsindsatsen ved Københavns Lufthavn

0,56 MB Download
pdf

Kommercielle aktiviteter på arealer omkring Københavns Lufthavn

0,56 MB Download
pdf

Udvidelse af Københavns Lufthavns Station

0,9 MB Download
pdf

Metrobetjening af Lynetteholmen

0,54 MB Download
pdf

Automatiseret S-togsdrift

0,56 MB Download
pdf

Beslutningsgrundlag og VVM-undersøgelser af ringveje

0,49 MB Download
pdf

Planlægningsundersøgelse af Ring 5

0,68 MB Download
pdf

Forundersøgelse af Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen

1,07 MB Download
pdf

Forundersøgelsen af østlig ringvej

0,72 MB Download
pdf

Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejens 3. etape

0,71 MB Download
pdf

Opfølgning på fremkommelighedsudvalgets anbefalinger

0,54 MB Download
pdf

Lovforslag vedr. erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter

0,49 MB Download
pdf

Arbejdsgruppe om flere studieboliger

0,54 MB Download