Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

25. juni 2014

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Den nye aftale sætter penge af til en række vejprojekter med høj forrentning, den finansierer tiltag mod højresvingsulykker og sikrer en fortsat ambitiøs indsats på cykelområdet.

Aftale og faktaark

pdf

Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

0,18 MB Download
pdf

Faktaark: Haderup Omfartsvej

0,15 MB Download
pdf

Faktaark: Rute 23, Skovvejen syd om Regstrup

0,12 MB Download
pdf

Faktaark: Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

0,37 MB Download
pdf

Faktaark: Omfartsvej ved Ribe

0,18 MB Download
pdf

Faktaark: Kort over linjeføringer rute 26 og 3. limfjordsforbindelse

0,26 MB Download
pdf

Faktaark: Udmøntning af cykelpulje

0,4 MB Download
pdf

Faktaark: Projekter i medfinansieringspulje

2,58 MB Download
pdf

Faktaark: Udmøntning af midler til forebyggelse af højresvingsulykker

0,02 MB Download
pdf

Faktaark: Udvidelse og forlængelse af modulvogntogsforsøget

0,31 MB Download